Pravila sportske kladionice Zerobet

P I B  107066166

Poreski obveznik  ZERO BET D.O.O.

Sedište  NOVOSADSKA BR.17  INĐIJA

Matični broj  20735546

Šifra delatnosti  4690

 

Na osnovu osnivačkog akta Društva za trgovinu i usluge »ZERO BET« d.o.o. Inđija i Odluke o priređivanju posebnih igara na sreću broj 1105 od 01.08.2014.godine,

Direktor društva, dana 01.08.2014.godine, donosi:

 

PRAVILA IGRE

-KLAĐENJE NA SPORTSKE DOGAĐAJE-

 

Član 1.

Predmet klađenja-pogađanja rezultata sportskih događaja u zemlji i inostranstvu koje Društvo za trgovinu i usluge »ZERO BET« d.o.o. Inđija, Novosadska br.17, (u daljem tekstu:PRIREĐIVAČ) ponudi učesnicima u klađenju (u daljem tekstu: IGRAČIMA).

 

Član 2.

Mesto priređivanja posebnih igara na sreću-klađenje i primanja uplata je svako uplatno-isplatno mesto odnosno svaki objekat »Zero Bet«-a.

 

Član 3.

Igrači se mogu kladiti na sledeće vrste igara:

     * TAČAN REZULTAT:

(kvote za igru tačan rezultat se nalaze na univerzalnoj listi)

*KONAČAN ISHOD

pobeda prvoimenovanog      TIP 1

nerešeno                               TIP  X

pobeda drugoimenovanog    TIP  2

*DUPLA ŠANSA

(pogađanja tipa 1X;12:X2)

*UKUPNO GOLOVA,POENA

(igrači pogađaju koliko će golova, poena pasti na jednoj utakmici)

*ISHOD PRVOG ili DRUGOG POLUVREMENA

(pogađanje tipa 1, X ili 2 na kraju prvog ili drugog poluvremena)

*PRVO POLUVREME – KRAJ (45-90)

(pogađanje ishoda 1.poluvremena vezano sa konačnim ishodom.Igrači biraju jednu ili više varijanti od ukupno 9 mogućih)

*MIKS

(igrač vezuje 2 ili više igara ukoliko se ispuni minimum bilo koje igre)

*UKUPNO GOLOVA NA MEČU, U LIGI I SL

(kladionica određuje broj utakmica i broj golova u jednoj ligi, a igrači pogađaju da li će pasti toliko golova i više (+) ili neće pasti toliko golova (-)

*PADA VIŠE GOLOVA

( u kom poluvremenu će biti postignuto više golova ili isto)

*HENDIKEP MEČEVI

(gde se nekoj ekipi daje početna prednost)

*KO PRVI DAJE GOL

(prvi daje gol prvoimenovani TIP 1; prvi daje gol drugoimenovani TIP 2; niko ne daje gol TIP 0.

 

Član 4.

Kvote za gore navedene vrste igara u čl.2 nalaze se u listama koje izlaze iz štampe dva puta nedeljno- utorkom i petkom i objavljuju se putem medija i na svakom objektu Društva za trgovinu i usluge »ZERO BET« d.o.o. Inđija.

 

Član5.

Kada igrač odluči da učestvuje u klađenju treba da prilikom popunjavanja uplatnog tiketa napiše sledeće bitne elemente:

1.Vrstu igre

  1. Šifre mečeva
  2. Tipove uz svaku šifru
  3. Broj kombinacija
  4. Grupe – ako ih ima
  5. Cenu

Ako nedostaje jedan ili više njih od gore navedenih šest bitnih elemenata, tiket se smatra nevažećim i izvršiće se povraćaj uplate.

 

Član 6.

Licima mlađim od 18 godina, zabranjen je ulazak u sve objekte » Zero Bet-a, u kojima se priređuju posebne igre na sreću-klađenje, zabranjeno je učestovanje, omogućavanje učestvovanja, ulazak i omogućavanje ulaska u objekte u kojima se priređuju posebne igre na sreću i navedena zabrana se primenjuje na svim uplatno-isplatnim mestima.

 

Član7.

Prilikom uplate igrač mora da ispuni sledeća pravila:

1) Minimum uplate po kombinaciji

2) Minimum uplate po tiketu

3) Maksimum parova po tiketu

4) Jedan par ne može se odigrati dva puta u istoj kombinaciji.

Izvode iz pravila organizator redovno objavljuje u svakoj novoj listi.

 

Član 8.

U slučaju nepoštovanja pravila iz člana 6. (šest) tiket i kombinacija će se proglasiti nevažećim a ulog se vraća igraču.

 

Član 9.

Prilikom uplate igrači su dužni za svaku vrstu igre da poštuju pravila o minimalnom broju mečeva.Ova pravila kladionica redovno objavljuje u svakoj novoj listi.

 

Član 10.

Igrači su dužni da uplatu izvrše blagovremeno.Utakmica koja najranije počinje na tiketu određuje krajnji rok za uplatu tog tiketa. U slučaju da priređivač primi uplatu posle početka ili kraja sportskog događaja klađenje za taj događaj je nevažeće i računa se kvota 1,00 (jedan).

 

Član 11.

Posle izvršene uplate igrači su dužni da na licu mesta pregledaju otkucane tikete i uporede ih sa onim što su sami napisali.Naknadne reklamacije organizator ne uvažava.

 

Član 12.

Važeći rezultat je rezultat postignut u regularnom toku igre (npr.90 – devedeset minuta u fudbalu), a produžeci se ne računaju.

 

Član 13.

U slučaju prekida meča u toku prvog poluvremena kod fudbala i nenastavljanja ili neodigravanja nove utakmice do kraja tog kola postignuti rezultat je nevažeći za sve vrste igara.Ukoliko do zadnjeg dana u kolu ponovo započne i odigra se nova utakmica ona važi i važi njen postignuti rezultat.

U slučaju prekida meča po završetku prvog poluvremena, a pre početka drugog poluvrena postignuti rezultat je važeći za sve vrste igara vezane za ishod I poluvremena, a za ostale igre je kvota 1,00(jedan).

U slučaju prekida meča u toku drugog poluvremena postignuti rezulatat je važeći za sve vrste igara.

 

Član 14.

U slučaju prekida teniskog meča pobednik je igrač koji nije predao meč posle početka meča.U slučaju predaje pre početka meča kvota za taj meč je 1,00 (jedan).

Ako dođe do predaje u toku meča, za igru ukupno gemova računa se kvota 1,00 (jedan).

U slučaju prekida meča po završetku prvog seta postignut rezultat je važeći za sve vrste igara koje se odnose na prvi set.

U slučaju prekida košarkaškog meča rezultat je važeći u slučaju da je odigrano najmanje ¾ (tri četvrtine) meča u protivnom klađenje je nevažeće i važi kvota 1,00(jedan)

U slučaju prekida hokejaškog meča rezultat je važeći u slučaju da je odigrano najmanje 2/3 (dve trećine) meča u protivnom klađenje je nevažeće i važi kvota 1,00(jedan)

U slučaju prekida rukometng meča važe pravila kao i za fudbal.

 

Član 15.

U slučaju da se utakmica odloži (iz bilo kog razloga) za taj meč važi kvota 1,00(jedan),

osim, ako se odložena utakmica odigra zaključno sa poslednjim danom kola ona važi za sve vrste igara.

Za teniske mečeve ne važi ovo pravilo već se čeka odigravanje meča.

 

Član 16.

Ako je igrač uplatio nevažeći meč (kvota 1,00-jedan), bez obzira da li je ispunjeno pravilo o minimalnom broju mečeva za svaku vrstu igre (čl.8) kombinacija se smatra regularnom.

 

Član 17.

Kvote, objavljene u listi na početku kola, organizator ima pravo da promeni u toku kola.Kladionica ima obavezu da na uplatnim mestima objavi obaveštenje o novim kvotama sa tačnim vremenom (čas i minut) od njihove izmene.Za uplate izvršene do toga vremena važe stare, a za uplate posle toga vremena važe nove kvote.

 

Član 18.

Pravila za igru ukupno golova po ligama:

1.Minimum četri lige (može se vezati u kombinaciji sa ostalim igrama).

2.Ne može se vezivati sa igrama vezane za golove utakmica iz iste lige.

3.Uslučaju prekida utakmice računa se broj postignutih golova do prekida.

4.U slučaju odlaganja utakmice računa se da je na toj utakmici palo tačno 2 gola.

5.U slučaju odlaganja više od jedne utakmice u ligi  klađenje za tu ligu je nevažeća kvota 1,00(jedan).

Član 19.

Konačan ishod (Z1, ZX,Z2) – u trenutku uplate, računa se da je trenutni rezultat meča 0:0.

Igrač se kladi na rezultat postignut od trenutka uplate, do kraja meča

Prvo poluvreme (ZP1, ZPX, ZP2) – u trenutku uplate računa se da je trenutni rezultat meča 0:0. Igrač se kladi na rezultat postignut  od trenutka uplate, do kraja prvog poluvremena.

Sledeći daje gol (SG1, SGX, SG2) – Igrač se kladi na to, koja će ekipa da postigne gol od trenutka uplate.

Ukupan broj golova – Igrač se kladi na to, da li će ukupan broj golova postignut na meču, biti veći ili manji, od vrednosti koju je postavila kladionica.

* Važeća kvota za klađenje na događaj u toku je isključivo ona koja se nalazi na uplaćenom tiketu za klađenje na događaj u toku.

* Zbog eventualnih tehničkih problema, može doći do razlike u kvoti koja se vidi na teletext-u gde se nalaze kvote za klađenje na događaj u toku i kvoti koja se vidi na tiketu.

* U slučaju prekida sportskog događaja bilo kad tokom meča, sve opklade za klađenje na događaj u toku, čiji se ishod realizovao do trenutka prekida, ostaju važeće.

* Sve opklade čiji ishod nije realizovan do 8 časova ujutru proglašavaju se dobitnim i za njih važi kvota 1,00 (jedan).

* Za sve ponude klađenja na događaj u toku, važeći je rezultat u regularnom toku događaja, osim ako se drugačije ne naglasi.

PRAVILA ZA IGRU KOŠARKA – IGRAČI:
· Tipuje se da li će igrač postići manje (<) ili više (>) od ponuđenog broja poena.

· U slučaju neodigravanja utakmice opklade su dobitne sa kvotom 1,00.

· U slučaju prekida utakmice opklade su dobitne sa kvotom 1,00.

· Ako košarkaš nije aktivno učestvovao u događaju sve opklade se proglašavaju dobitnim i za njih važi kvota 1,00. (smatra se da košarkaš nije aktivno učestvovao u događaju ukoliko je sedeo na klupi celu utakmicu i uopšte nije ulazio u igru)

· U obzir se uzimaju i eventualni produžeci.

 

Član 20.

Tiket se priznaje za dobitni ako na njemu postoji makar jedna dobitna kombinacija .Dobitna kombinacija je ona kombinacija koja nema ni jedan promašeni tip (svi tipovi su pogođeni).

 

Član 21.

Igračima će dobici biti isplaćeni na uplatnim mestima gde su tiketi i uplaćeni.

 

Član 22.

Dobici se isplaćuju donosiocu dobitnog tiketa overenog od strane organizatora koji pri tome nema nikakvih naknadnih dopisivanja ili prepravljanja.

 

Član 23.

Organizator određuje minimum uplate po jednom tiketu i redovno ga objavljuje u svakoj novoj listi, trenutni minimalni iznos tiketa je 50,00 dinara, a uplata po kombinaciji iznosi 5,00 dinara. Organizator određuje i maksimum isplate po jednom tiketu i redovno ga objavljuje u svakoj novoj listi, trenutni maksimum dobitka po jednom tiketu je 500.000,00 dinara.

 

Član 24.

Gotovinska isplata započinje prvi naredni dan posle završetka poslednje utakmice sa tiketa, a najkasnije u roku 10 dana. Ukoliko igrač ne dođe u određenom roku po isplatu (60 dana), smatra se da je odustao od isplate i organizator zadržava pravo da isplatu ne izvrši posle tog roka. Nadzor nad postupkom utvrđivanja dobitaka utvrđuje direktor preduzeća.

 

Član 25.

Organizator u potpunosti odgovara za regularnost klađenja u slučaju pridržavanja ovih pravila od strane igrača. U slučaju bilo kakvog spora između igrača i kladionice koji se ne bude mogao rešiti mirnim putem, biće nadležan stvarno nadležni Sud u Inđiji.

Za isplatu dobitaka ostvarenih u posebnim igrama na sreću garantuje priređivač svojom imovinom.

 

Član 26.

Ova pravila će biti istaknuta na vidnom mestu u svim kladionicama organizatora pogađanja sportskih rezultata. Na taj način će se smatrati da je svaki igrač upoznat sa ovim pravilima i da ih bez rezerve prihvata.

 

Član 27.

Smatra se da su igrači činom uplate, prećutno, prihvatili sve gore navedene članove iz pravila igre koje je propisalo Društvo za trgovinu i usluge »ZERO BET« doo Inđija, Novosadska br.17

 

“ZERO BET “DOO, INĐIJA

 

Broj: 1097 Direktor

Dana: 01.08.2014. g.

Inđija ŽeljkoSimović, s.r.

Na osnovu člana 8. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon), odredaba Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 129/04), odluke o osnivanju ” Zero Bet ” d.o.o. sa sedištem u Inđiji, ul. Novosadska broj 17, i odluke Direktora društva broj 81 od 01.11.2011. godine, o priređivanju posebnih igara na sreću na automatima, Direktor  društva “Zero Bet” d.o.o. Marko Ribarić godine donosi:

 

PRAVILA O PRIREĐIVANJU POSEBNIH IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA

 

Član 1.

Ovim pravilima uređuje se priređivanje posebnih igara na sreću na automatima i ona sadrže odredbe o priređivanju igara na automatima, uslovima za učešće u igri, fondu dobitaka, obaveštavanju učesnika o pravilima igara na automatima, odgovornosti priređivača, održavanju reda i ponašanju učesnika u igrama na automatima, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima.

 

Član 2.

Igre na sreću na automatima priređuje “Zero Bet ” d.o.o., sa sedištem u Inđiji, ul. Novosadska br. 17,  PIB 107066166 (u daljem tekstu: priređivač)

 

Član 3.

Ova pravila obavezuju priređivača i učesnika i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

 

Član 4.

Priređivač za obaveze prema učesnicima u igrama na automatima odgovara svojom celokupnom imovinom.

 

Član 5.

Igre na automatima su individualne igre koje uključuju jednog igrača, jedno igračko mesto i jednu ili više igara. Ako na jednom automatu istovremeno može da igra više učesnika, kao što je elektronski rulet, svako mesto za igru u smislu ovih pravila smatra se posebnim automatom.

 

Član 6.

Vrste dobitaka zavise od visine uloga, izraženog u kreditima, mogući dobici se prikazuju na svakom automatu pre početka igre. Prilikom pojavljivanja neke dobitne kombinacije, dobitak se kako akustički, tako i vizuelno pojavljuje u svojoj vrednosti i taj dobitak se može upotrebiti za dalje igranje ili može biti isplaćen učesniku u igri.

 

Član 7.

Ukupna vrednost dobitka može da bude najviše hiljadu puta veća od vrednosti uloženih kredita, a ukupan fond dobitaka ne može biti manji od 60% uplaćenih sredstava.

 

Član 8.

Igra na automatima se vrednuje kreditima. Vrednost kredita u novcu određuje se u iznosu 0,10 dinar za jedan kredit na poker automatima i 1,00 dinara na ruletima, kao i 1,00 dinara na slotovima i play slotovima. Minimalna i maksimalna uplata kao osnov za učešće u igri  se određuje od strane priređivača: minimalna uplata iznosi 50,00 dinara, maksimalna uplata iznosi 100.000,00 dinara. Maksimalni iznos dobitnih kredita koji učesnik može da ostvari zavisi od igre na automatu i kreće se u rasponu od 200.000 do 400.000 kredita.

 

Član 9.

Krediti za učešće u  igri  se unose u automat  pomoću novčanica koje se stavljaju u uređaj

za prihvatanje novčanica. Nakon unošenja novčanica automat pretvara unešeni iznos novca u kredite za igru, ili se unošenje kredita vrši pomoću ključa gde se takođe novac pretvara u kredite.

 

Član 10.

Priređivač priređuje posebne igre na sreću na automatima sa sledećim opisom igara:

 

  1. Slot automat /sa ekranom/

Posle uplate  kredita  pritiskom na  taster “start”,  pojaviće se  tri znaka koji su  izabrani slučajno.  Igrač  može  zadržati   željenu  kombinaciju   znakova  i  nakon dodatnog  deljenja dobiti kombinaciju  znakova  koja  može sadržati dobitak. Dobitak se iskazuje sa  kreditnim poenima koje  igrač  može zadržati  i  nastaviti  igru, ili  putem tastera za isplatu zahtevati da automat štampa potvrdu o učešću na osnovu koje će učesnik naplatiti ostvareni dobitak.

 

  1. Poker automat /sa ekranom/

Posle uplate kredita pritiskom na taster “start”, pojaviće se pet karata koje su izabrane slučajno. Igrač može zadržati željenu kombinaciju karata i nakon dodatnog deljenja dobiti kombinaciju karata koja može sadržati dobitak. Dobitak se iskazuje sa kreditnim poenima

koje igrač može zadržati i nastaviti igru, ili putem tastera za  isplatu zahtevati  da automat

štampa potvrdu o učešću na osnovu koje će učesnik naplatiti ostvareni dobitak.

 

  1. Automat-kombinacija igre /sa ekranom/

Posle uplate kredita igrač može da odabere neku od ponuđenih igara na automatu, izborom odgovarajuće kombinacije tastera. Svaka pojedinačna igra predstavlja zasebnu celinu i sadrži odgovarajuća uputstva koja učesnik treba da sledi. Dobitak se iskazuje u kreditnim poenima koje igrač može zadržati i nastaviti igru, ili putem tastera za isplatu zahtevati da automat štampa potvrdu o učešću na osnovu koje će učesnik naplatiti ostvareni dobitak.

 

  1. Elektronski rulet /sa ekranom/

Posle uplate kredita igrač putem tastature upravlja procedurom igranja i ulaganja kao i praćenja igre. Postavljanjem uloga na određene kombinacije brojeva, sektore brojeva, boje crne ili crvene ili određenog broja, startuje se igra. Pokretanjem igre pokreće se i mehanički cilindar sa stvarnom kuglicom čijim zaustavljanjem na određenom broju ili boji, ostvaruje se dobitak ili gubitak kredita, koji se očitava na ekranu. Dobitak se iskazuje sa kreditnim poenima koje igrač može zadržati i nastaviti igru, ili putem tastera za isplatu zahtevati da automat štampa potvrdu o učešću na osnovu koje će učesnik naplatiti ostvareni dobitak.

 

Član 11.

Igre na automatima su igre koje su zasnovane na slučajnim ishodima događaja koje generiše automat, prema matematičkim modelima igara primenjenih za svaku igru posebno. Utvrđivanje dobitka se vrši tako što generator slučaja na softverskoj ili hardverskoj bazi odlučuje o dobitku ili gubitku u igri. Objavljivanje dobitnih kredita na automatu se vrši vizuelno i akustički.

 

Član 12.

Način objavljivanja dobitka je takav da sam automat prikazuje da li je učesnik ostvario dobitak u kreditima i koliki je njegov iznos. Učesnik zahteva isplatu dobitka preko automata, pritiskom na taster “isplata”, nakon čega automat štampa potvrdu o učešću u igri, ili pozivanjem radnika da ga isplati. Kada radnik vidi koliko je kredita na ekranu automata pritiskom tastera za isplatu, vrši isplatu na automatu, a igraču isplaćuje novac.

 

Član 13.

Rok za isplatu dobitka je odmah po završetku igre. Isplata se vrši na osnovu odštampane potvrde o učešću, na blagajni priređivača, a najkasnije u roku od 12 dana po završetku igre i učesniku se mora izdati potvrda na iznos ostvarenog dobitka.

 

Član 14.

Način upoznavanja učesnika o igri je organizovan tako, da u objektu priređivača postoje pisana uputstva o radu automata i obučeno osoblje koje objašnjava igre i način njihovog igranja.

 

Član 15,

Rezultati igre se pokazuju vizuelno na ekranu automata i akustički preko sistema zvučnika.

 

Član 16.

Igrač može prekinuti igru i odustati od igre u svakom trenutku, i zatražiti isplatu preostalih kredita i ostvarenih dobitnih kredita. Razlog da se ne isplati dobitak od strane priređivača učesniku u igri postoji samo ukoliko se sa sigurnošću može dokazati da se učesnik u igri koristio nedozvoljenim sredstvima, kao što su falsifikovane novčanice, elektronske naprave za ometanje rada aparata i sl.

Član 17.

Mesto priređivanja igara na automatima je svaki objekat-lokacija na kojoj priređivač priređuje posebne igre na sreću na automatima.

 

Član 18.

Priređivač se stara o održavanju reda i zaštiti učesnika u igrama na automatima. Učesnici u igrama na automatima su dužni da se ponašaju pristojno i da ne ometaju druge učesnike u igri. Igraču se može zabraniti dalje rukovanje automatima i igranje i isti može biti udaljen iz objekta priređivača, ukoliko svojim ponašanjem remeti red i mir ostalih igrača, kao i ukoliko rukuje automatom suprotno pravilima igre. Licima mlađim od 18 godina je strogo zabranjeno igranje na automatima. Zaposlenima na lokacijama priređivača je zabranjeno da učestvuju u igrama na automatima, da novčano pomažu učesnike ili da zajedno sa njima učestvuju u igrama na automatima.

 

Član 19.

Krajnji rok za uplatu kredita za učešće u igrama na automatima je 30 minuta pre završetka radnog vremena.

 

Član 20.

Ova pravila se ističu na vidnom mestu, na svim lokacijama na kojima se priređuju posebne igre na sreću na automatima.

 

Član 21.

Za rešavanje sporova između učesnika i priređivača nadležan je Opštinski sud u Indjiji.

 

Član 22.

Ova pravila stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane ministra finansija, a primenjuju se od dana isticanja na lokacijama priređivača, na kojima se priređuju posebne igre na sreću na automatima.

 

“ZERO BET “DOO, INĐIJA

 

Broj: 82 Direktor

Dana: 01.11.2011. g.

Inđija Željko Simović, s.r.