Pravila sportske kladionice Zerobet

P I B  107066166

Poreski obveznik  ZERO BET D.O.O.

Sedište  NOVOSADSKA BR.17  INĐIJA

Matični broj  20735546

Šifra delatnosti  4690

 

Na osnovu osnivačkog akta Društva za trgovinu i usluge »ZERO BET« d.o.o. Inđija i Odluke o priređivanju posebnih igara na sreću broj 1105 od 01.08.2014.godine,

Direktor društva, dana 01.08.2014.godine, donosi:

 

PRAVILA IGRE

-KLAĐENJE NA SPORTSKE DOGAĐAJE-

 

Član 1.

Predmet klađenja-pogađanja rezultata sportskih događaja u zemlji i inostranstvu koje Društvo za trgovinu i usluge »ZERO BET« d.o.o. Inđija, Novosadska br.17, (u daljem tekstu:PRIREĐIVAČ) ponudi učesnicima u klađenju (u daljem tekstu: IGRAČIMA).

 

Član 2.

Mesto priređivanja posebnih igara na sreću-klađenje i primanja uplata je svako uplatno-isplatno mesto odnosno svaki objekat »Zero Bet«-a.

 

Član 3.

Igrači se mogu kladiti na sledeće vrste igara:

     * TAČAN REZULTAT:

(kvote za igru tačan rezultat se nalaze na univerzalnoj listi)

*KONAČAN ISHOD

pobeda prvoimenovanog      TIP 1

nerešeno                               TIP  X

pobeda drugoimenovanog    TIP  2

*DUPLA ŠANSA

(pogađanja tipa 1X;12:X2)

*UKUPNO GOLOVA,POENA

(igrači pogađaju koliko će golova, poena pasti na jednoj utakmici)

*ISHOD PRVOG ili DRUGOG POLUVREMENA

(pogađanje tipa 1, X ili 2 na kraju prvog ili drugog poluvremena)

*PRVO POLUVREME – KRAJ (45-90)

(pogađanje ishoda 1.poluvremena vezano sa konačnim ishodom.Igrači biraju jednu ili više varijanti od ukupno 9 mogućih)

*MIKS

(igrač vezuje 2 ili više igara ukoliko se ispuni minimum bilo koje igre)

*UKUPNO GOLOVA NA MEČU, U LIGI I SL

(kladionica određuje broj utakmica i broj golova u jednoj ligi, a igrači pogađaju da li će pasti toliko golova i više (+) ili neće pasti toliko golova (-)

*PADA VIŠE GOLOVA

( u kom poluvremenu će biti postignuto više golova ili isto)

*HENDIKEP MEČEVI

(gde se nekoj ekipi daje početna prednost)

*KO PRVI DAJE GOL

(prvi daje gol prvoimenovani TIP 1; prvi daje gol drugoimenovani TIP 2; niko ne daje gol TIP 0.

 

Član 4.

Kvote za gore navedene vrste igara u čl.2 nalaze se u listama koje izlaze iz štampe dva puta nedeljno- utorkom i petkom i objavljuju se putem medija i na svakom objektu Društva za trgovinu i usluge »ZERO BET« d.o.o. Inđija.

 

Član5.

Kada igrač odluči da učestvuje u klađenju treba da prilikom popunjavanja uplatnog tiketa napiše sledeće bitne elemente:

1.Vrstu igre

  1. Šifre mečeva
  2. Tipove uz svaku šifru
  3. Broj kombinacija
  4. Grupe – ako ih ima
  5. Cenu

Ako nedostaje jedan ili više njih od gore navedenih šest bitnih elemenata, tiket se smatra nevažećim i izvršiće se povraćaj uplate.

 

Član 6.

Licima mlađim od 18 godina, zabranjen je ulazak u sve objekte » Zero Bet-a, u kojima se priređuju posebne igre na sreću-klađenje, zabranjeno je učestovanje, omogućavanje učestvovanja, ulazak i omogućavanje ulaska u objekte u kojima se priređuju posebne igre na sreću i navedena zabrana se primenjuje na svim uplatno-isplatnim mestima.

 

Član7.

Prilikom uplate igrač mora da ispuni sledeća pravila:

1) Minimum uplate po kombinaciji

2) Minimum uplate po tiketu

3) Maksimum parova po tiketu

4) Jedan par ne može se odigrati dva puta u istoj kombinaciji.

Izvode iz pravila organizator redovno objavljuje u svakoj novoj listi.

 

Član 8.

U slučaju nepoštovanja pravila iz člana 6. (šest) tiket i kombinacija će se proglasiti nevažećim a ulog se vraća igraču.

 

Član 9.

Prilikom uplate igrači su dužni za svaku vrstu igre da poštuju pravila o minimalnom broju mečeva.Ova pravila kladionica redovno objavljuje u svakoj novoj listi.

 

Član 10.

Igrači su dužni da uplatu izvrše blagovremeno.Utakmica koja najranije počinje na tiketu određuje krajnji rok za uplatu tog tiketa. U slučaju da priređivač primi uplatu posle početka ili kraja sportskog događaja klađenje za taj događaj je nevažeće i računa se kvota 1,00 (jedan).

 

Član 11.

Posle izvršene uplate igrači su dužni da na licu mesta pregledaju otkucane tikete i uporede ih sa onim što su sami napisali.Naknadne reklamacije organizator ne uvažava.

 

Član 12.

Važeći rezultat je rezultat postignut u regularnom toku igre (npr.90 – devedeset minuta u fudbalu), a produžeci se ne računaju.

 

Član 13.

U slučaju prekida meča u toku prvog poluvremena kod fudbala i nenastavljanja ili neodigravanja nove utakmice do kraja tog kola postignuti rezultat je nevažeći za sve vrste igara.Ukoliko do zadnjeg dana u kolu ponovo započne i odigra se nova utakmica ona važi i važi njen postignuti rezultat.

U slučaju prekida meča po završetku prvog poluvremena, a pre početka drugog poluvrena postignuti rezultat je važeći za sve vrste igara vezane za ishod I poluvremena, a za ostale igre je kvota 1,00(jedan).

U slučaju prekida meča u toku drugog poluvremena postignuti rezulatat je važeći za sve vrste igara.

 

Član 14.

U slučaju prekida teniskog meča pobednik je igrač koji nije predao meč posle početka meča.U slučaju predaje pre početka meča kvota za taj meč je 1,00 (jedan).

Ako dođe do predaje u toku meča, za igru ukupno gemova računa se kvota 1,00 (jedan).

U slučaju prekida meča po završetku prvog seta postignut rezultat je važeći za sve vrste igara koje se odnose na prvi set.

U slučaju prekida košarkaškog meča rezultat je važeći u slučaju da je odigrano najmanje ¾ (tri četvrtine) meča u protivnom klađenje je nevažeće i važi kvota 1,00(jedan)

U slučaju prekida hokejaškog meča rezultat je važeći u slučaju da je odigrano najmanje 2/3 (dve trećine) meča u protivnom klađenje je nevažeće i važi kvota 1,00(jedan)

U slučaju prekida rukometng meča važe pravila kao i za fudbal.

 

Član 15.

U slučaju da se utakmica odloži (iz bilo kog razloga) za taj meč važi kvota 1,00(jedan),

osim, ako se odložena utakmica odigra zaključno sa poslednjim danom kola ona važi za sve vrste igara.

Za teniske mečeve ne važi ovo pravilo već se čeka odigravanje meča.

 

Član 16.

Ako je igrač uplatio nevažeći meč (kvota 1,00-jedan), bez obzira da li je ispunjeno pravilo o minimalnom broju mečeva za svaku vrstu igre (čl.8) kombinacija se smatra regularnom.

 

Član 17.

Kvote, objavljene u listi na početku kola, organizator ima pravo da promeni u toku kola.Kladionica ima obavezu da na uplatnim mestima objavi obaveštenje o novim kvotama sa tačnim vremenom (čas i minut) od njihove izmene.Za uplate izvršene do toga vremena važe stare, a za uplate posle toga vremena važe nove kvote.

 

Član 18.

Pravila za igru ukupno golova po ligama:

1.Minimum četri lige (može se vezati u kombinaciji sa ostalim igrama).

2.Ne može se vezivati sa igrama vezane za golove utakmica iz iste lige.

3.Uslučaju prekida utakmice računa se broj postignutih golova do prekida.

4.U slučaju odlaganja utakmice računa se da je na toj utakmici palo tačno 2 gola.

5.U slučaju odlaganja više od jedne utakmice u ligi  klađenje za tu ligu je nevažeća kvota 1,00(jedan).

Član 19.

Konačan ishod (Z1, ZX,Z2) – u trenutku uplate, računa se da je trenutni rezultat meča 0:0.

Igrač se kladi na rezultat postignut od trenutka uplate, do kraja meča

Prvo poluvreme (ZP1, ZPX, ZP2) – u trenutku uplate računa se da je trenutni rezultat meča 0:0. Igrač se kladi na rezultat postignut  od trenutka uplate, do kraja prvog poluvremena.

Sledeći daje gol (SG1, SGX, SG2) – Igrač se kladi na to, koja će ekipa da postigne gol od trenutka uplate.

Ukupan broj golova – Igrač se kladi na to, da li će ukupan broj golova postignut na meču, biti veći ili manji, od vrednosti koju je postavila kladionica.

* Važeća kvota za klađenje na događaj u toku je isključivo ona koja se nalazi na uplaćenom tiketu za klađenje na događaj u toku.

* Zbog eventualnih tehničkih problema, može doći do razlike u kvoti koja se vidi na teletext-u gde se nalaze kvote za klađenje na događaj u toku i kvoti koja se vidi na tiketu.

* U slučaju prekida sportskog događaja bilo kad tokom meča, sve opklade za klađenje na događaj u toku, čiji se ishod realizovao do trenutka prekida, ostaju važeće.

* Sve opklade čiji ishod nije realizovan do 8 časova ujutru proglašavaju se dobitnim i za njih važi kvota 1,00 (jedan).

* Za sve ponude klađenja na događaj u toku, važeći je rezultat u regularnom toku događaja, osim ako se drugačije ne naglasi.

PRAVILA ZA IGRU KOŠARKA – IGRAČI:
· Tipuje se da li će igrač postići manje (<) ili više (>) od ponuđenog broja poena.

· U slučaju neodigravanja utakmice opklade su dobitne sa kvotom 1,00.

· U slučaju prekida utakmice opklade su dobitne sa kvotom 1,00.

· Ako košarkaš nije aktivno učestvovao u događaju sve opklade se proglašavaju dobitnim i za njih važi kvota 1,00. (smatra se da košarkaš nije aktivno učestvovao u događaju ukoliko je sedeo na klupi celu utakmicu i uopšte nije ulazio u igru)

· U obzir se uzimaju i eventualni produžeci.

 

Član 20.

Tiket se priznaje za dobitni ako na njemu postoji makar jedna dobitna kombinacija .Dobitna kombinacija je ona kombinacija koja nema ni jedan promašeni tip (svi tipovi su pogođeni).

 

Član 21.

Igračima će dobici biti isplaćeni na uplatnim mestima gde su tiketi i uplaćeni.

 

Član 22.

Dobici se isplaćuju donosiocu dobitnog tiketa overenog od strane organizatora koji pri tome nema nikakvih naknadnih dopisivanja ili prepravljanja.

 

Član 23.

Organizator određuje minimum uplate po jednom tiketu i redovno ga objavljuje u svakoj novoj listi, trenutni minimalni iznos tiketa je 50,00 dinara, a uplata po kombinaciji iznosi 5,00 dinara. Organizator određuje i maksimum isplate po jednom tiketu i redovno ga objavljuje u svakoj novoj listi, trenutni maksimum dobitka po jednom tiketu je 500.000,00 dinara.

 

Član 24.

Gotovinska isplata započinje prvi naredni dan posle završetka poslednje utakmice sa tiketa, a najkasnije u roku 10 dana. Ukoliko igrač ne dođe u određenom roku po isplatu (60 dana), smatra se da je odustao od isplate i organizator zadržava pravo da isplatu ne izvrši posle tog roka. Nadzor nad postupkom utvrđivanja dobitaka utvrđuje direktor preduzeća.

 

Član 25.

Organizator u potpunosti odgovara za regularnost klađenja u slučaju pridržavanja ovih pravila od strane igrača. U slučaju bilo kakvog spora između igrača i kladionice koji se ne bude mogao rešiti mirnim putem, biće nadležan stvarno nadležni Sud u Inđiji.

Za isplatu dobitaka ostvarenih u posebnim igrama na sreću garantuje priređivač svojom imovinom.

 

Član 26.

Ova pravila će biti istaknuta na vidnom mestu u svim kladionicama organizatora pogađanja sportskih rezultata. Na taj način će se smatrati da je svaki igrač upoznat sa ovim pravilima i da ih bez rezerve prihvata.

 

Član 27.

Smatra se da su igrači činom uplate, prećutno, prihvatili sve gore navedene članove iz pravila igre koje je propisalo Društvo za trgovinu i usluge »ZERO BET« doo Inđija, Novosadska br.17

 

“ZERO BET “DOO, INĐIJA

 

Broj: 1097 Direktor

Dana: 01.08.2014. g.

Inđija ŽeljkoSimović, s.r.